Domov > Novinky > Obsah
Hlavné použitie vanádu
- Sep 05, 2017 -

Vanád má rad vynikajúce fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti, takže použitie vanád je veľmi rozsiahly, je kovový "vitamíny" známy. Počiatočné vanád je väčšinou používaný v oceli, ktorý zlepšuje zrno coarsening teplota rafinovaním mikroštruktúry a zrno z ocele, čím sa zvyšuje pevnosť, húževnatosť a odolnosť proti opotrebeniu z ocele. Neskôr, vynikajúce zlepšenie vanádu TI zliatiny bolo postupne objavili a aplikovaný na leteckom poli urobil letecký priemysel prielom pokrok. S rýchlym rozvojom vedy a techniky, sa zvyšuje dopyt po nových materiálov. Vanád je viac široko používaný v oblasti bez ocele, vrátane letecký priemysel, chémia, batérie, pigmenty, sklo, optika, medicína a mnohých ďalších oblastiach.

Celková aplikácia oblasti (%) hlavné využitie produktov vanádu Uhlíková oceľ 25 oceľové FEVHSLA ocele 25 konštrukcie, ropovod FeV vysoko legovanej ocele 20 odliatkov, ropné fitingy FeV nástroj oceľové 15 Rýchlorezná oceľ, nosia-odolné častí FeV (80 %V) titánových zliatin 10 časti prúdového motora, lietadlo stroj V báze al zliatiny chemických výrobkov 5-sulfát anhydridu kyseliny maleínovej výroby $literal a ostatné vanádu zlúčeniny pomocné materiály: vlastnosti vanádu sú podobné tým, tantal, niób a potom, čo bol objavili, britský chemik Roscoe študoval jeho vlastnosti, potvrdzujúce, že bol podobný tantal a nióbu, ktorý nadácia pre tri z nich stavať divízia v Periodickej tabuľke prvkov CPC. Možno rozlíšiť kovové-vanádiovej vanádu stopy po celom svete.