Domov > vedomosti > Obsah
mikrokryštalická
- Sep 05, 2017 -

Mikrokryštalický je krištáľ, ktorý je vyrobený z tisícov alebo desiatok tisíc buniek na zrno a opakuje sa len o desiatkach cyklov v smere kryštálovej osi. Špecifický povrch mikrokryštalického materiálu je veľký, povrchová adsorpčná vlastnosť a povrchová aktivita sú celkom prominentné. Experimentálne výsledky ukazujú, že difrakčný vrchol (alebo difrakčný oblúk práškového kryštálu) má zjavné rozšírenie a disperziu veľkosti častíc v rozsahu (100 až 2000) x 10-10 m kryštálov nazývaných mikrokryštalické, čo je forma prechodu od kryštálov k amorfné telá. Takéto sadze sú mikrokryštály tvorené tisíckami alebo miliónmi buniek, difrakčné vrcholy 002 typu 002 v práškovej kryštálovej difrakcii sú zvlášť difúzne, zatiaľ čo difrakcia 100 a 110 je ostrejšia, čo naznačuje, že perióda C osový smer je oveľa menší ako os a a B a že mikrokryštalický je metastabilný stav. Uvoľní určité kryštalizačné teplo, keď sa transformuje na kryštalický stav.